Valpar

2 valpkullar är födda i mars 2022!!!
Ice (Woodhunt's Twice Wise) och Dee (Oakleaf Drogba) har haft lyckad träff.
7 gula valpar föddes den 7/3 (4 tikar och 3 hanar) alla valpar är placerade.
Båda föräldradjuren är fria på höfter (A) och armbågar (UA) och ögonlysta UA - preliminärt index: ed: 104 och hd 103, samt så är båda fria för CNM, SD2, EIC, stargardt och PRA.
 

Zone
 (Gravel's Billinge Zone) och Viper har haft lyckade träffar. Zone födde 10 svarta valpar 22/3 (4 tikar och 6 hanar) alla mår bra, kan finnas någon hane kvar till rätt arbetshem. Båda hundarna är fria på höfter (A) och armbågar (UA) och ögonlysta UA - preliminärt index: ed: 102 och hd 111. Båda hundarna är fria på CNM, SD2, EIC, Hnkp, stargardt och PRA.